สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

Background

Background of Knowledge Based Service


Knowledge Based Service is one of the ASEAN Strategic Plan of Customs Development (SPCD) for 2016-2020, SPCD14 : Knowledge Based Service aims to enhance staff competencies needed to support timely customer-focused processes and services that minimize the administrative burden on legitimate trade through :

  1. Establish a communication channel to disseminate Customs knowledge and learning materials among the ASEAN Customs administrations;

  2. Identify the required areas of Customs knowledge and develop as the learning programme;

  3. Distribute Customs knowledge and learning to the ASEAN Customs administrations.

Thailand as the country coordinator of SPCD 14 had developed and established Knowledge Based Service website hosted under ASEAN website. Since 24th meeting, the KBS has been lived. The public is able to access directly through the domain name http://kbscustoms.asean.org or they can access through ASEAN website www.asean.org by the link Customs Capacity Building Working Group (CCBWG) or you can put the key word like CCBWG or KBS Customs on any search engine, our KBS website will pop up automatically.


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม 2563 10:58:59
จำนวนผู้เข้าชม : 7,172
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ