สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

รายชื่อโรงเรียน/สถาบัน

# ชื่อโรงเรียน/สถาบันเอกชน ที่อยู่ โทร.
1 สถาบันวิทยาการศุลกากร สถาบันวิทยาการศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 14 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 0-2667-7627 , 0-2667-7386 , 0-2667-7000 ต่อ 5829
2 โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบิน
(NICS)
645/65-66 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2255-3323-4, 0-2252-5733 โทรสาร 0-2253-1499
3 โรงเรียนบริหารธุรกิจสากล
(Wyne Berg Academy)
ชั้น 3 อาคารเกษมกิจ เลขที่120 ถนนสีลม บางรัก สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 10500 0-2234-1459 0-2267-0387 โทรสาร 0-2234-1261
4 สถาบันธุรกิจการบิน ภาษาและการนำเข้าส่งออก
(Inter Academy)
1/1-2 ปากซอยเพชรบุรี 15 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0-2653-6595 , 0-2933-6631-2 โทรสาร 0-2653-7837 , 0-2933-6631-2
5 โรงเรียนศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศและภาษาสาทร
(IEA Institute of Exim Academy)
99/9 หมู่ 10 ซอยบางปลา 24 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 0-2673-9186-7 0 8791 73800 โทรสาร 0-2210-0396
6 สถาบันอบรมไอทีไอ(สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย)
(Import-export Training Institute (ITI))
137-141 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-1995, 0-2350-2845 ต่อ 13 โทรสาร 0-2249-5732
7 โรงเรียนภัทรภูมิคอมพิวเตอร์ 218/11 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง 52100 0-5431-0797-8 080-1229635 089-5573655 โทรสาร 0-5431-0798
8 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองตัน กรุงเทพฯ 10110 0-2661-4005-8 โทรสาร 0-2661-4009
9 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย 444 อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคาร B ห้อง 6/5 ถนนท่าเรือ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2249-9623 โทรสาร 0-2249-1887
10 โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ เลขที่ 5 (387-388) ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 0-2707-8616
11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ (ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2310-8219
12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
(BANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY)
489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2172-9888 โทรสาร 0-2172-9620
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59114 โทรสาร 0-4281-3061
14 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(International Transport & Business School (ITBS))
19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 0-2018-2800 0-2850-0843
15 โรงเรียนศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีและภาษาธุรกิจ 215/14 ซ.ราม43/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2318-9497 โทรสาร 0-2718-4620
16 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02 244 5700-2

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ