สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

รายชื่อโรงเรียน/สถาบัน

# ชื่อโรงเรียน/สถาบันเอกชน
1 โรงเรียนบริหารธุรกิจสากล
(Wyne Berg Academy)
2 โรงเรียนศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศและภาษาสาทร
(IEA Institute of Exim Academy)
3 สถาบันอบรมไอทีไอ(สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย)
(Import-export Training Institute (ITI))
4 โรงเรียนภัทรภูมิคอมพิวเตอร์
5 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
6 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
7 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(International Transport & Business School (ITBS))
8 บริษัท เวล บีอิง เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
9 โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบิน (นิคส์)
10 สมาคมการค้าผู้ให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่งระหว่างประเทศ
11 สมาคมการค้าไทยโกลบอล โลจิสติกส์
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี
13 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น)
14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ