สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

School List

# ชื่อโรงเรียน/สถาบันเอกชน
1 โรงเรียนบริหารธุรกิจสากล
(Wyne Berg Academy)
2 โรงเรียนศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศและภาษาสาทร
(IEA Institute of Exim Academy)
3 สถาบันอบรมไอทีไอ(สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย)
(Import-export Training Institute (ITI))
4 โรงเรียนภัทรภูมิคอมพิวเตอร์
5 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
6 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
7 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(International Transport & Business School (ITBS))
8 บริษัท เวล บีอิง เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
9 โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบิน (นิคส์)
10 สมาคมการค้าผู้ให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่งระหว่างประเทศ
11 สมาคมการค้าไทยโกลบอล โลจิสติกส์
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี
13 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น)
14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)

This website is compatible with Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 and Opera 39.0
Information on this site Listed under the conditions of use and copyright information of Customs Academy
Copyright ? 2015 Customs Academy. All rights reserved @Develop by Processing and Data warehouse Division