สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 12 เข้าชมวันนี้
  • 1,885 เข้าชมเดือนนี้
  • 253,077 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร 2559

          กรมศุลกากรได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร ตามประกาศที่ 11/2554และได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรขึ้น ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 188/2559 ซึ่งกรมศุลกากรได้รับการอนุมัติให้จัดหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-7 ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0516(4)/840 ลว. 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมตามปฏิทินหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 4 สิงหาคม 2560  นั้น

          สถาบันวิทยาการศุลการ ขอเรียนให้ทราบว่า ใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากรจะออกให้สำหรับผู้ผ่านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 188/2559
"ข้อ 8.1 ใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากรที่กรมศุลกากรออกให้ตามหลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากรมีอายุ 3 ปี นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม"
ซึ่งในหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-7 ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้รับอนุมัติให้มีวันครบกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 สิงหาคม 2560 15:25:27
จำนวนผู้เข้าชม : 2,246
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ