สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 17 เข้าชมวันนี้
  • 1,890 เข้าชมเดือนนี้
  • 253,082 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

รายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรที่ใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากรครบวาระต้องต่ออายุครั้งที่ 1-3/2559 แล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เรียน ผู้ชำนาญการศุลกากรที่ต้องต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากรในปี 2559

สถาบันวิทยาการศุลกากรขอแจ้งชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรที่ใบรับรองฯครบวาระต้องต่ออายุครั้งที่ 1-3/2559 แล้ว แต่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนต่ออายุ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมต่ออายุใบรับรองในเดือน มิถุนายน 2559

สถาบันวิทยาการศุลกากรจึงขอให้ท่านที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ โปรดติดต่อกลับมายังสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 14 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร หรือโทร 02 667 7000 ต่อ 5830, 4873, 6373

สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2559 16:17:42
จำนวนผู้เข้าชม : 4,717
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ