สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 12 เข้าชมวันนี้
  • 1,885 เข้าชมเดือนนี้
  • 253,077 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

ประกาศ!!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่ยังไม่ได้ยื่นใบผ่อนผัน

สำหรับผู้ชำนาญการศุลกากรที่ใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากรจะหมดอายุภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และยังไม่ได้ทำการยื่นใบผ่อนผันนั้น จะต้องดำเนินการดังนี้ warningwarningwarning


สำหรับผู้ชำนาญการศุลกากรที่ใบรับรองฯ จะหมดอายุภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สำหรับผู้ชำนาญการศุลกากรที่ใบรับรองฯ จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สำหรับผู้ชำนาญการศุลกากรที่ไม่ได้เข้าฝึกอบรมในครั้งที่ 5-7 ประจำปี 2560

แบบคำขอผ่อนผันต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 สิงหาคม 2560 15:08:45
จำนวนผู้เข้าชม : 5,054
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ