สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

School List

# ชื่อโรงเรียน/สถาบันเอกชน
1 โรงเรียนส่งเสริมการนำเข้า-ส่งออก
2 สมาคมการค้าผู้ให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่งระหว่างประเทศ
3 สมาคมการค้าไทยโกลบอล โลจิสติกส์
4 โรงเรียนภัทรภูมิคอมพิวเตอร์
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6 โรงเรียนศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศและภาษาสาทร
(IEA Institute of Exim Academy)
7 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ (ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ)
9 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
10 สถาบันอบรมไอทีไอ(สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย)
(Import-export Training Institute (ITI))
11 โรงเรียนบริหารธุรกิจสากล
(Wyne Berg Academy)
12 บริษัท เวล บีอิง เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
13 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(International Transport & Business School (ITBS))
14 มหาวิทยาลัยธนบุรี
15 โรงเรียนไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
16 โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบิน (นิคส์)

This website is compatible with Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 and Opera 39.0
Information on this site Listed under the conditions of use and copyright information of Customs Academy
Copyright ? 2015 Customs Academy. All rights reserved @Develop by Processing and Data warehouse Division