สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 61 เข้าชมวันนี้
  • 414 เข้าชมเดือนนี้
  • 207,895 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

ประกาศ!! รับสมัครหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ. 2560

สถาบันวิทยาการศุลกากร
จะรับสมัครหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร
ครั้งที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดและกำหนดการอบรม

ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงิน

รายชื่อผู้ชำนาญการที่จะหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้ชำนาญการที่จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2559 ยื่นผ่อนผัน

 รายชื่อผู้ชำนาญการที่จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2559 ไม่ได้ยื่นผ่อนผัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2560 15:40:38
จำนวนผู้เข้าชม : 3,089
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ