สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 45 เข้าชมวันนี้
  • 1,783 เข้าชมเดือนนี้
  • 11,970 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4873, 5091, 5830 หรือ 6373

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด


กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน
หลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 14 ประจำปี 2559

การรับสมัคร
1. Print และกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มการรับสมัครทางเว็บไซต์ http://hrd.customs.go.th ตามเอกสารแนบ
2. ยื่นเอกสารลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ชั้น 14 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
3. หลักสูตรจะรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 110 คน (สำรอง 10 คน) และจะปิดรับสมัครทันทีที่มีผู้รับสมัครครบตามจำนวน
4. สำรอง 10 คน จะมีสิทธิชำระเงินตามลำดับได้ก็ต่อเมื่อ 100 คนแรก สละสิทธิ์เท่านั้น 
5. ไม่มีการรับสมัครหรือตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น

กำหนดการอบรม
วันที่ 19 กันยายน 2559 - 11 มกราคม 2560 เวลา 17.00 - 20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

อัตราค่าลงทะเบียน
1. กรณีลงทะเบียนครบทั้งหลักสูตร (5 ชุดวิชา) อัตราค่าลงทะเบียน 32,000 บาท
2. กรณีซ่อมรายวิชา (เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านในรุ่นที่ 13 ประจำปี 2558) อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
2.1 ชุดวิชาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 2,000 บาท
2.2 ชุดวิชาพิธีการศุลกากร 2,000 บาท
3. อัตราค่าลงทะเบียนทั้ง 2 กรณี รวมค่าอาหารเย็นแล้ว

คุณสมบัติ
1. อายุครบ 30 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดการอบรม [ 19 กันยายน 2559] )
2. สัญชาติไทย
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านศุลกากรไม่น้อยกว่า 5 ปี รับรองโดย
3.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศุลกากร(บริษัทที่ทำงานอยู่) หากย้ายบริษัทสามารถนับเวลารวมกันได้โดยบริษัทปัจจุบันเป็นผู้รับรอง หรือ 
3.2 หนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีชื่อตนเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎตามเอกสารแนบ
ติดต่อเพิ่มเติม 02-667-7000 ต่อ 7383, 4873. 6373 และ 7116
แจ้งขอรับเอกสารแนบในกรณีไม่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 107810@customs.go.th

ข่าวสถาบันวิทยาการศุลกากร

 

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ