สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 42 เข้าชมวันนี้
  • 1,693 เข้าชมเดือนนี้
  • 88,730 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 20-4873, 20-7627 หรือ 20-5830

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด


ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง" (Self-Certification System) ของอาเซียน รายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้


รายละเอียดโครงการ

กำหนดการสัมมนา

แบบฟอร์มการเข้าร่วม

ข่าวสถาบันวิทยาการศุลกากร

20 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา 'โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ของอาเซียน'
26 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร 'ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-7 ประจำปี 2560
30 พฤษภาคม 2560
ประกาศ!!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่ยังไม่ได้ยื่นใบผ่อนผัน
24 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-8 ประจำปี พ.ศ. 2560
23 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี 2560
19 เมษายน 2560
ประกาศ!! รายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรที่ไม่ลงทะเบียนเข้าอบรมหรือไม่ผ่านการอบรม
3 เมษายน 2560
ประกาศ "รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ. 2560"
28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร 'ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1-4 ประจำปี 2560'
 

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ