สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 51 เข้าชมวันนี้
  • 1,941 เข้าชมเดือนนี้
  • 23,920 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 20-4873, 20-5091, 20-5830 หรือ 20-6373

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด


การรับใบรับรอง "หลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1-3/2559"

ผู้ชำนาญการศุลกากรที่เข้ารับการอบรม "หลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1-3/2559" สามารถมารับใบรับรอง "หลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร" ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่
สถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 14 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
โทร 02-667-7000 ต่อ 7382, 7871

เอกสารประกอบการขอรับใบรับรองฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีชื่อในใบรับรอง โดยจะต้อง 1)รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ 2)เขียนเลขที่ผู้ชำนาญการฯ ไว้ที่หัวมุมบนขวาของกระดาษ
***กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจที่ระบุ 1)ชื่อผู้มอบอำนาจ 2)ชื่อผู้รับมอบอำนาจ 3)ระบุการมอบอำนาจว่า "ให้รับใบรับรองหลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่..." 4)พยาน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ โดยจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อผู้รับมอบอำนาจกำกับ

*ผู้ชำนาญการศุลกากร ควรเตรียมเอกสารประกอบการของรับใบรับรองฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนขอรับใบรับรองฯ
สถาบันวิทยาการศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบใบรับรองฯ ให้ในกรณีที่เอกสารประกอบการขอรับใบรับรองฯ ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง


ข่าวสถาบันวิทยาการศุลกากร

 

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ